Мъдрост и толерантност

 

Телетек Груп АД е изцяло частен български холдинг, ангажиран с управлението на дейности по производството, инсталацията и търговията с електро- и алармени съоръжения и системи.