SE-E

Силтек Инженеринг ЕООД е проектен и системен интегратор в областта на електро, алармени, информационни и билдинг системи, като се нарежда на челно място на българския пазар.

Услугите в областта на системната и проектна интеграция, предлагани от Силтек Инженеринг ЕООД са:

    Консултиране и избор на решение на фаза идеен проект
  • Идейно и работно проектиране
  • Комплексно управление на проекти
  • Инсталация, монтаж и пуск на системите
  • Издаване и сертифициране
  • Обучение на персонала
  • Гаранционен сервиз и абонаментна поддръжка