Телетек Електроникс АД бе одобрен като бенефициент по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Телетек Електроникс АД бе одобрен като бенефициент по ОП "Развитие на човешките ресурси" и на 04.10.2010 г. подписа договор за проект Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство.News