УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

В условията на световна икономическа криза, едно от малкото сигурни неща за запазване и повишаване на конкурентноспособността на Вашия бизнес е да повишавате квалификацията и компетентностите на Вашите служители – тези, които създават Вашите услуги и продукти и са пряко заинтересовани от Вашия просперитет.

През настоящата година Вие имате възможността да се възползвате от

безвъзмездната финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за повишаване на производителността и квалификацията на заетите лица.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции – комуникационни и презентационни умения; чужди езици; информационни технологии, предприемачество и други.

Зад тези приоритетни дейности се крият много възможности за Вас.

Обученията трябва да бъдат извършвани от обучителна организация, която е лицензирана за тази дейност.

Центърът за професионална квалификация към Телетек Груп АД Ви предлага да стане Ваш партньор при разработването и изпълнението на Вашия проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Ние Ви предлагаме да се възползвате от възможностите ни като лицензиран Център за професионално обучение, като се включим във Вашият проект като партньор. Готови сме да Ви окажем и квалифицирана консултантска помощ при подготовката на цялостното проектно предложение,  изпълнението и отчитането на одобрения проект. В наше лице ще срещнете добри партньори,готови сме да дадем най-доброто от себе си,за да успеете вие.News

Contact

Център за професионално обучение към Телетек Груп АД

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” №35