Икономист - мениджър, код 345010

 • Индустрия, код 3450101, трета степен
  Описание
 • Търговия код 3451102 – трета степен
  Описание
 • Икономика и мениджмънт код 3451104 – трета степен
  Описание
 • Предприемачество и мениджмънт – 3450105 – трета степен

Маркетолог, код 342010

Електротехник, код 522010

 • Електрически инсталации,код 5220109, трета степен
  Описание
 • Електроенергетика,код 5220102,трета степен
  Описание

Техник на електронна техника,код 52303

 • Промишлена електроника,код 5230301,трета степен
  Описание

Монтьор на електронна техника ,код 5230

 • Промишлена електроника,код 5230401,втора степен
  Описание


News

Contact

Център за професионално обучение към Телетек Груп АД

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” №35