Споделени ценности на фирмите и холдинга

  • Мащаб в мисленето
  • Фокус в решенията
  • Ориентация към резултатите
  • Ефективност в стратегическите дейности
  • Ефикасност в операциите
  • Баланс между формалната и рационалната страна на бизнеса
  • Чуваме гласа на клиента
  • Хората – ключов фактор за успеха