Администратор Бизнес приложения за гр. София

Администратор Бизнес приложения за гр.София

Телетек Груп АД е български индустриален холдинг в областта на производството, дистрибуцията и инженеринга на електротехнически и електронни изделия и системи. В своята 19-годишна успешна история компаниите в холдинга са изградили редица значими партньорства с водещи производители, доставчици и професионални клиенти в България и над 40 страни от Европа, Азия и Африка. Във връзка с реализация на своята стратегия за развитие, компанията търси да назначи в своя отдел по Информационни и комуникационни технологии:

Администратор Бизнес-приложения

Основни задължения и отговорности:

 • Администриране на системата за управление на база данни - Oracle
 • Администриране, поддържане и актуализиране на Бизнес Приложенията.
 • Периодично следене за състоянието на Бизнес Приложенията и коректността на базите данни.
 • Следене за консистентност на базите.
 • Конфигуриране на бизнес процеси в Бизнес Приложенията.
 • Настройване на параметри, адаптация и тестване.
 • Тестване на нови приложения и функционалности и тяхната настройка.
 • Изготвяне на макети за входни/изходни екранни и печатни форми.
 • Участие във внедряване на ERP система.
 • Участие в разработване на прогнози, концепции и програми за единна политика при развитието на Бизнес Приложенията.
 • Архивиране и съхраняване на Бизнес Приложенията и базите им.
 • Следене на консистентност на базите и архивите.
 • Документиране, усъвършенстване и проектиране на бизнес процеси.
 • Инсталиране на Бизнес Приложенията в ЦУ и офисите.
 • Провеждане на курсове за обучение за крайните потребители.

Изисквания към кандидатите за позицията:

 • Висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии или друго релевантно,
 • Минимум 2-годишен практически опит в софтуерно конфигуриране, администриране и поддръжка на бизнес-приложения и ERP системи,
 • Професионална и личностна зрялост, изградени умения за работа в екипи и за комуникация и взаимодействие с бизнес-потребители,
 • Доброто познаване и опит със съвременни стандарти за опериране и поддръжка на комплексни IT среди,
  осигуряване на качеството на IT услуги и поддръжка на бизнес-потребители е предимство,
 • Работно ниво на писмен и говорим английски език.

Телетек Груп АД предоставя добри условия за професионална реализация, развитие и заплащане в зависимост от мотивацията и индивидуалните резултати.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания и сте готови да приемете предизвикателството, изпратете
актуална автобиография, като посочите референтния номер на позицията TTG/ABP на e-mail: jobs@teletek-group.bg.