Продуктов Мениджър

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

Описание и Изисквания

Телетек Електроникс АД е експортно-ориентирана високотехнологична компания-производител с амбицията да се превърне във водещ доставчкик за Европейските пазари на иновативни и надежни продукти в областта на алармените и пожароизвестителните системи. Компанията е част от холдинга Телетек Груп АД и за своята 17-годишна успешна история е изградила редица значими партньорства с професионални клиенти от България и над 40 страни от Европа, Азия и Африка.

Във връзка с разширяване и преструктириране на своята дейност и реализация на своята стратегия за продуктово и пазарно развитие, компанията търси да назначи:

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

 • Сигнално-охранителна техника и Пожароизвестителна техника

Основни задължения и отговорности:

 • Изследване и анализ на конкурентите продукти от съответната продуктова група на основните и целевите пазари.
 • Концептуализация на нови продукти с оптимален баланс между атрактивен дизайн, иновативна функционалност, висока надежност и добри ценови параметри.
 • Бизнес-анализ и оценка на рентабилността на разработването и внедряването на нови продукти.
 • Разработване и съгласуване на задания за нови продукти.
 • Иницииране и координация на проекти за разработване, тестване, внедряване и промотиране на нови продукти от съответната продуктова група.
 • Периодичен анализ и управление на жизнения цикъл и рентабилността на фирмените продукти в редовни продажби.
 • Обучение, техническо консултиране и подпомагане на търговския екип и основните фирмени клиенти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в областта на електрониката или изчислителната техника.
 • Професионални интереси в областта на създаването и маркетирането на технически системи и продукти.
 • Добри организационни умения и опит в инициирането и управлението на проекти за разработване и внедряване на технически системи и продукти.
 • Много добра компютърна грамотност и практически опит с интегрирани информационни системи.
 • Аналитични способности и умения за работа в напрегната и динамична среда.
 • Много добро ниво на писмен и говорим английски език, допълнителен чужд език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Атрактивно възнаграждение
 • Работа в млад и динамичен колектив
 • Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие

Ако проявявате интерес, считате, че отговаряте на посочените изисквания и сте готови да приемете предизвикателството да се присъедините към екип от професионалисти, изпратете мотивационно писмо и актуална автобиография на e-mail: jobs@teletek-electronics.bg, факс 02/9625213 или на адрес 1407, София, ул. Сребърна 14А , като посочвате референтния номер на позицията(TTE/PMEN)