Ръководител направление Системи за сигурност

Ръководител направление Системи за сигурност

Описание и Изисквания

 • Анализ на потребностите на пазара;
 • Проучване на тенденциите за развитие в отделните продуктови групи / Сигнално-охранителна техника, Пожароизвестителна техника и Видеонаблюдение /;
 • Идентифициране на потребности в основните групи клиенти като артикули и типове услуги;
 • Оценка на пазарния потенциал на сечението - продуктова група/клиент;
 • Идентифициране на предпочитаните артикули със съответните функционални възможности и ценови нива;
 • Договаряне на специални цени за проекти;
 • Прецизиране на продуктовото портфолио;
 • Разработване на програми за внедряване на продуктови групи и поддоставчици;
 • Планиране, организиране и системно провеждане на обучения за повишаване на техническата и продуктова компетентност на търговския екип;
 • Внедряване в редовни продажби на нови продукти и въвеждане на нови услуги към клиентите;
 • Развитие и управление на продажбите в отделните продуктови групи;
 • Управление и контрол на жизнения цикъл на изделията;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше техническо образование-електроника, електротехника,
 • Минимум 5-годишен практически опит в проучване тенденциите за развитие в отделните продуктови групи / Сигнално-охранителна техника, Пожароизвестителна техника и Видеонаблюдение / или  проектиране и изграждане на системи за сигурност и безопасност – видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника, контрол на достъп, периметрова охрана и т.н.
 • Много добри организационни и управленски умения
 • Професионална и личностна зрялост, много добри комуникационни умения и силна ориентация към постигане на значими резултати.
 • Много добър писмен и говорим английски език,
 • Добри компютърни умения - тестообработка, електронни таблици, Internet, e-mail, умение за работа със системи за планиране и управление на ресурсите,
 • Аналитичност, организираност и способност за развитие на умения на хора и добри презентационни умения,
 • Умения за идентифициране и и разрешаване на конфликтни ситуации,
 • Желание за развитие и способност за самообучение.

Телетек ЕООД предоставя много добри условия за професионална реализация, развитие и заплащане в зависимост от мотивацията и индивидуалните резултати.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания и сте готови да приемете предизвикателството актуална автобиография, като запишете референтния номер на позицията- ТТ/RSS на e-mail: jobs@teletek-group.bg, факс 02/9625213 или на адрес 1407, София, ул. Сребърна 14А.