Senior Hardware Engineer

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕТО НА НОВИ ПРОЕКТИ – Телетек Електроникс ЕООД търси

SENIOR HARDWARE ENGINEER

Основна цел на работата:

 • Да проектира електрически схеми и платки;
 • Да осигурява качество на разработката чрез модулни тестове и пълно документиране на разработката;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование в областта на електрониката;
 • Опит в разработката на аналогови и цифрови електронни устройства (най-малко 3 години);
 • Опит в симулиране на електронни схеми;
 • Опит и познания в проектирането на PCB;
 • Владеене на технически английски език;
 • Опит и отлично владеене на Protel, Altium designer
 • Работа в екип.

Предимства:

 • Програмиране на асемблер за микроконтролери Microchip PIC или Freescale, Texas instr., NXP;
 • Владеене на продукти CADSTAR и ORCAD;
 • Да разработва софтуерни модули и програми за микроконтролери;

Ние предлагаме:

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане / съобразено с опита /;
 • Отлични условия на труд;
 • Възможност за професионално развитие.

Ако сте заинтересовани от възможността да станете част от нашия екип, моля изпращайте автобиография, като
посочите референтния номер на позицията TTE/HAR на e-mail: jobs@teletek-group.bg

Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.