Дейността на холдинга се извършва в съответствие с международния стандарт по качество ISO 9001:2015.