Ръководството на всяка компания в групировката упълномощава свой представител – Мениджър по качеството.

Мениджърите по качеството образуват Съвет по качеството на холдинга.