Нова Интернет страница

От 01.12.2010 г. Телетек Груп АД има нова интернет страница.