Телетек Груп АД и компаниите от холдинга са членове на различни браншови организации от страната.