Като непрекъснато разрастващ се холдинг, дългосрочното развитие на Телетек Груп се базира върху високия професионализъм на персонала и непрекъснатия стремеж към комплексно задоволяване на изискванията на клиентите. Дейността на холдинга