Корпоративни ценности

 • Мащаб в мисленето
 • Фокус в решенията
 • Ориентация към резултатите
 • Ефективност в стратегическите дейности
 • Ефикасност в операциите
 • Баланс между ‘формалната’ и ‘рационалната’ страна на бизнеса
 • Чуваме гласа на клиента
 • Хората - ключов фактор за успеха

Етичен кодекс

Ние вярваме, че всичко в нашата работа е подчинено на отговорността ни към хората и обществото. Работим за успеха на компаниите в Холдинга, защото сме убедени, че така допринасяме максимално за нашия просперитет, за хората във фирмата и за обществото, в което живеем. Ценностите, които изповядваме, ни задължават да работим като

 • Развиваме успешен бизнес, който не противоречи на интересите на обществото.
 • Спазваме правилата на честната конкуренция.
 • Уважаваме клиентите и им гарантираме качествени стоки и услуги.
 • Коректни сме с доставчиците и спазваме условията на договорите си с тях.
 • Осигуряваме на служителите във фирмата такава бизнес-среда, която гарантира съхранението на човешкото достойнство.

Възникналите проблеми решаваме вътре в организацията чрез открит диалог. Ние сме основните носители на корпоративното знание и идеи, културата и традициите, и поради това сме най-ценният капитал на своите компании.

Ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм във фирменото пространство и екипите, които ръководим. Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: лидерски способности, характер и мениджърски умения и активно се стремим към тяхното изграждане у себе си.