Мисия

Телетек Груп АД е български индустриален холдинг, който вижда своето призвание да създава и развива бизнес-възможности в областта на производството, дистрибуцията и инженеринга на електротехнически и електронни изделия и системи.

Визия

Телетек Груп АД се стреми да развие своята водеща позиция в България и да я превърне в значима регионална позиция на Балканите и Югоизточна Европа.